KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

mają na celu rozpoznanie problemu, z którym zgłasza się do nas klient oraz ustalenie wspólnych strategii zmierzających do jego rozwiązania.

Jest to rodzaj „pierwszego kontaktu”, poznania się, w którym klient i terapeuta mogą wspólnie przyjrzeć się możliwościom wyboru, zweryfikować oczekiwania oraz zdiagnozować wpływ dotychczasowych doświadczeń na obecną sytuację życiową.
Konsultacja psychologiczna to przeważnie jedno do kilka spotkań, w trakcie których klient otrzymuje potrzebne mu wsparcie motywacyjne, elementy poradnictwa i psychoedukacji (np. dotyczące strategii pomocy osobie uzależnionej czy też korekcji niepożądanych zachowań własnych), informacje zwrotne, a także w trakcie których ma możliwość zadecydowania o podjęciu własnej psychoterapii.
W naszym ośrodku raz w miesiącu odbywają się BEZPŁATNE KONSULTACJE psychologiczne. O terminach konsultacji będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie w zakładce AKTUALNOŚCI.

PSYCHOTERAPIA

Oferta skierowana jest dla osób, które:

- pozostają w kryzysie,
- doświadczyły traumatycznych zdarzeń, które to znacząco wpływają na obecną życie i funkcjonowanie (PTSD) - Zespół Stresu Pourazowego,
- odczuwają lęk, poczucie krzywdy, winy i wstydu przez co nie są w stanie realizować w pełni własnych potrzeb,
- cierpią z powodu zaburzeń osobowości,
- zmagają się z zaburzeniami psychiatrycznymi,
- mają problem z wyrażaniem gniewu lub tendencje do zachowań autodestruktywnych,
- odczuwających brak satysfakcji z relacji interpersonalnych lub pozostających w relacjach destruktywnych,
- na co dzień mają trudności w stawianiu jasnych granic otoczeniu,
- pragną własnego rozwoju i samorealizacji.

PSYCHOTERAPIA DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Psychoterapia indywidualna i grupowa

- konsultacje i diagnoza uzależnienia w oparciu o klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zachowania (ICD-10),
- konsultacje i poradnictwo dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych używających substancji psychoaktywnych,
- psychoterpia uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, kanbinole (THC), kokaina, amfetamina, ecstasy (MDMA), halucynogeny (LSD, grzyby), leki uspokajające i nasenne oraz przeciwbólowe (benzodizepiny, opioidy), heroina, inne substancje psychoaktywne tj.: dopalacze, DXM, kodeina, ketamina, PCP, efedryna,
- redukcja szkód w używaniu substancji psychoaktywnych – rozumiana jak ograniczenie destruktywnych konsekwencji bio- psycho- społecznych w oparciu o program zredukowania używanych substancji,
- fachowa pomoc i poradnictwo w poszukiwaniu oddziałów detoksykacyjnych oraz stacjonarnych ośrodków dla osób uzależnionych w oparciu o indywidualne potrzeby jednostki,
- fachowa pomoc psychiatryczna oraz farmakologiczna wspierająca psychoterapię, - profesjonalna pomoc prawna dla osób uzależnionych.

PSYCHOTERAPIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Psychoterapia indywidualna i grupowa (kierowana jest do rodzin osób uzależnionych,

Często same nie radzą sobie z problemem uzależnienia najbliższych - obarczają się poczuciem winy, brorą nadmierną odpowiedzialność, czują się zależne od partnera) obejmuje:
- konsultację i diagnozę współuzależnienia,
- psychoterapię dla rodzin i osób współuzależnionych,
- konsultacje i poradnictwo dla rodziców, których dzieci używają substancji psychoaktywnych lub pozostają w czynnym uzależnieniu,
- konsultacje i poradnictwo dla współmałżonków i partnerów używających substancji psychoaktywnych lub pozostających w czynnym uzależnieniu,
- fachową pomoc psychiatryczną oraz farmakologiczną wpierająca psychoterapię, - profesjonalną pomoc prawna dla osób współuzależnionych,
- warsztaty asertywności dla współuzależnionych rodzin i partnerów.

PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

Przychoterapia DDA obejmuje:

- konsultację i diagnozę,
- pracę nad przywróceniem wiary w swoje przeżycia oraz uznania prawa do korzystania z pomocy,
- uświadomienie krzywd wpływających na teraźniejsze funkcjonowanie,
- odreagowanie urazów,
- domykanie spraw,
- pracę nad akceptacją obrazu samego siebie,
- budowanie własnego obrazu świata,
- pracę w zakresie samorealizacji i budowania poczucia własnej autonomii.

A także:

- konsultacje i poradnictwo dla współmałżonków i partnerów,
- fachową pomoc psychiatryczną oraz farmakologiczną wpierająca psychoterapię,
- warsztaty asertywności,
- warsztaty rozwojowe.

Ośrodek leczenia uzależnień Autonomia - Poznań:

Twórczoprzełamujemy ramy

Jesteśmy pierwszym PRYWATNYM ośrodkiem uzależnień w Poznaniu oferującym terapię uzależnień z klientem indywidualnym, jego rodziną i bliskimi.

Więcej >

Proponujemyróżne drogi wyjścia z uzależnienia

Psychoterapia uzależnień w rozumieniu naszych specjalistów nie oznacza abstynencji jako jedynej alternatywy. Bierzemy pod uwagę redukcję zażywanych substancji.

Więcej >

Rozumiemyzachowania jednostki

Nasze myślenie o uzależnieniu nie ogranicza się do substancji psychoaktywnych. Uzależnienie to ZACHOWANIA JEDNOSTKI utrudniające jej codzienne funkcjonowanie.

Więcej >

Przyjmujemy

Przyjmujemy osoby, które nie są gotowe na całkowitą zmianę zachowań lub rezygnację z przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przyjmujemy osoby, które nie czują się uzależnione. Przyjmujemy osoby bliskich uzależnionym i współuzależnione.