Marcin Zagański

Marcin Zaganski

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta indywidualny i grupowy.

Jestem psychologiem, specjalizacji klinicznej, Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień a także Certyfikowanym Realizatorem Programu Terapii Osób Uzależnionych od Kanabinoidów „CANDIS”, który jest rekomendowany i koordynowany przez Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii.

Od 2002 r. realizuję się zawodowo jako psycholog i rozwijam jako psychoterapeuta, posiadam doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi, grupami terapeutycznymi, a także rodzinami osób uzależnionych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Uczestniczyłem w wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach dotyczących problematyki uzależnień i współuzależnień jak również:
Psychoterapii Redukcji Szkód w Uzależnieniu, Substytucji Metadonowej oraz Dialogu Motywującego, Farmakoterapii w psychoterapii uzależnień, Psychoterapii zaburzeń osobowości, problemu DDA i współuzależnienia.
Ukończyłem roczny moduł specjalizacyjny „Pomoc dzieciom oraz dorosłym ofiarom przemocy” przy fundacji „Dzieci niczyje” oraz roczny moduł specjalizacyjny „Psychoterapia grupowa w nurcie psychodynamicznym” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a także Studium Pomocy Psychologicznej

Jestem współautorem pracy badawczej „Wyuczona bezradność u osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków” oraz autorem pracy „Wpływ markerów somatycznych na dokonywanie wyborów w sytuacji ryzyka u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i pedofilów”.

Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałem w pracy z osobami uzależnionymi, osobami, które doświadczały przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej, osobami z zaburzeniami osobowości oraz z zaburzeniami psychicznymi w stacjonarnym Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku, gdzie prowadziłem psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Mój rozwój wiąże się również z Centrum Profilaktyki Uzależnień w Poznaniu gdzie prowadziłem Program Leczenia Substytucyjnego dla Osób Uzależnionych od Opiatów, a także psychoterapię indywidualną, grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, oraz psychoterapię dla rodzin dzieci używających substancji psychoaktywnych.

Obecnie wraz z grupą terapeutów, tworzę i rozwijam własne - "Centrum Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień- AUTONOMIA" miejsce, w którym psychoterapia, nie ogranicza się tylko do jednej drogi wyjścia z uzależnienia a dostosowana jest do potrzeb klienta, respektując jego etap gotowości do zmiany. Miejsce w którym podstawową zasadą jest poszanowanie wolności, niezależności, decyzyjności i sprawczości każdego człowieka.

W pracy psychoterapeutycznej najbliższe są mi nurty psychoterapii, humanistyczno- egzystencjalnej, Psychoterapia Gestalt, Analiza Transakcyjna, Paradoksalna Teoria Zmiany oraz Psychodrama.

Zajmuję się: uzależnieniami (alkohol. narkotyki, hazard, sexoholizm, Internet, zaburzenia odżywiania), Psychoterapią Redukcji Szkód w Uzależnieniu, problemem Dorosłych Dzieci Alkoholików „DDA” a także osobami współuzależnionymi (osoby u których w rodzinie występuję problem uzależnienia lub które czują się uzależnione od partnera), ofiarami przemocy, (psychicznej, fizycznej, seksualnej), osobami które mają problem z kontrolą gniewu oraz ze skłonnościami do zachowań agresywnych a także jednostkami które odczuwają lęk, niepokój, poczucie krzywdy, winy i wstydu, osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz zaburzeniami osobowości. Na spotkanie zapraszam również osoby które nie radzą sobie z "powinnościami" w codziennym życiu lub chcą poprawić kontakt z samym sobą.

„Uzależnienie to nie tylko substancje psychoaktywne i nałogowe czynności. To także rola, nawyk, powinność bycia takim jakim chcą widzieć mnie inni, lęk przed nie spełnieniem oczekiwań, usztywniony schemat funkcjonowania, utrudniający samorealizację i rozwój.”

Telefon
531 349 387

Napisz do mnie

Wizytówka "Znany lekarz":
Marcin Zagański - ZnanyLekarz.pl!function($_x,_s,id){var js,fjs=$_x.getElementsByTagName(_s)[0];if(!$_x.getElementById(id)){js = $_x.createElement(_s);js.id = id;js.src = "//platform.docplanner.com/js/widget.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","zl-widget-s");

Twórczoprzełamujemy ramy

Jesteśmy pierwszym PRYWATNYM ośrodkiem uzależnień w Poznaniu oferującym terapię uzależnień z klientem indywidualnym, jego rodziną i bliskimi.

Więcej >

Proponujemyróżne drogi wyjścia z uzależnienia

Psychoterapia uzależnień w rozumieniu naszych specjalistów nie oznacza abstynencji jako jedynej alternatywy. Bierzemy pod uwagę redukcję zażywanych substancji.

Więcej >

Rozumiemyzachowania jednostki

Nasze myślenie o uzależnieniu nie ogranicza się do substancji psychoaktywnych. Uzależnienie to ZACHOWANIA JEDNOSTKI utrudniające jej codzienne funkcjonowanie.

Więcej >

Przyjmujemy

Przyjmujemy osoby, które nie są gotowe na całkowitą zmianę zachowań lub rezygnację z przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przyjmujemy osoby, które nie czują się uzależnione. Przyjmujemy osoby bliskich uzależnionym i współuzależnione.