OFERTA DLA FIRM, SZKÓŁ I PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH

Nasi specjaliści psychoterapii uzależnień w ramach programu „psychoterapii redukcji szkód” prowadzą autorskie prelekcje, warsztaty oraz spotkania psychoedukacyjne

Są one przeznaczone dla różnego rodzaju placówek szkolno-wychowawczych, szkół, a także firm zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na temat używania substancji psychoaktywnych wśród swoich podopiecznych, uczniów, nauczycieli, rodziców czy też personelu pracowniczego.
Celem tych spotkań jest przekazanie rzetelnej i uczciwej wiedzy na temat używania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, jak również zachowań mających znamiona uzależnień behawioralnych (siecioholizm, hazard, gry komputerowe itp.), a także uświadomienie uczestników:
- jak rozróżnić od siebie substancje psychoaktywne, które obecnie pojawiają się na rynku,
- jaki wpływ na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne może mieć używania substancji psychoaktywnych,
- jak używać substancji psychoaktywnych niwelując przy tym szkody psychiczne, somatyczne i społeczne,
- jak postępować z osobami używającymi substancji psychoaktwnych,
- jakie faktyczne konsekwencje wynikają z używania substancji psychoaktywnych przez różne grupy społeczne.

Jako substancje psychoaktywne rozumiemy tu wszystkie substancje, które wpływają na zmianę percepcji, emocji oraz zachowania (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze i inne substancje psychoaktywne nieznanego pochodzenia).

Nasze programy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Prelekcje czy warsztaty prowadzone przez naszą kadrę poprzedzane są konsultacjami na temat grupy odbiorców celem stworzenia optymalnego programu.

Twórczoprzełamujemy ramy

Jesteśmy pierwszym PRYWATNYM ośrodkiem uzależnień w Poznaniu oferującym terapię uzależnień z klientem indywidualnym, jego rodziną i bliskimi.

Więcej >

Proponujemyróżne drogi wyjścia z uzależnienia

Psychoterapia uzależnień w rozumieniu naszych specjalistów nie oznacza abstynencji jako jedynej alternatywy. Bierzemy pod uwagę redukcję zażywanych substancji.

Więcej >

Rozumiemyzachowania jednostki

Nasze myślenie o uzależnieniu nie ogranicza się do substancji psychoaktywnych. Uzależnienie to ZACHOWANIA JEDNOSTKI utrudniające jej codzienne funkcjonowanie.

Więcej >

Przyjmujemy

Przyjmujemy osoby, które nie są gotowe na całkowitą zmianę zachowań lub rezygnację z przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przyjmujemy osoby, które nie czują się uzależnione. Przyjmujemy osoby bliskich uzależnionym i współuzależnione.