PSYCHOTERAPIA

Oferta skierowana jest dla osób, które:

- pozostają w kryzysie,
- doświadczyły traumatycznych zdarzeń, które to znacząco wpływają na obecną życie i funkcjonowanie (PTSD) - Zespół Stresu Pourazowego,
- odczuwają lęk, poczucie krzywdy, winy i wstydu przez co nie są w stanie realizować w pełni własnych potrzeb,
- cierpią z powodu zaburzeń osobowości,
- zmagają się z zaburzeniami psychiatrycznymi,
- mają problem z wyrażaniem gniewu lub tendencje do zachowań autodestruktywnych,
- odczuwających brak satysfakcji z relacji interpersonalnych lub pozostających w relacjach destruktywnych,
- na co dzień mają trudności w stawianiu jasnych granic otoczeniu,
- pragną własnego rozwoju i samorealizacji.

Twórczoprzełamujemy ramy

Jesteśmy pierwszym PRYWATNYM ośrodkiem uzależnień w Poznaniu oferującym terapię uzależnień z klientem indywidualnym, jego rodziną i bliskimi.

Więcej >

Proponujemyróżne drogi wyjścia z uzależnienia

Psychoterapia uzależnień w rozumieniu naszych specjalistów nie oznacza abstynencji jako jedynej alternatywy. Bierzemy pod uwagę redukcję zażywanych substancji.

Więcej >

Rozumiemyzachowania jednostki

Nasze myślenie o uzależnieniu nie ogranicza się do substancji psychoaktywnych. Uzależnienie to ZACHOWANIA JEDNOSTKI utrudniające jej codzienne funkcjonowanie.

Więcej >

Przyjmujemy

Przyjmujemy osoby, które nie są gotowe na całkowitą zmianę zachowań lub rezygnację z przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przyjmujemy osoby, które nie czują się uzależnione. Przyjmujemy osoby bliskich uzależnionym i współuzależnione.