KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Rafal. Opublikowano w Oferta

mają na celu rozpoznanie problemu, z którym zgłasza się do nas klient oraz ustalenie wspólnych strategii zmierzających do jego rozwiązania.

Jest to rodzaj „pierwszego kontaktu”, poznania się, w którym klient i terapeuta mogą wspólnie przyjrzeć się możliwościom wyboru, zweryfikować oczekiwania oraz zdiagnozować wpływ dotychczasowych doświadczeń na obecną sytuację życiową.
Konsultacja psychologiczna to przeważnie jedno do kilka spotkań, w trakcie których klient otrzymuje potrzebne mu wsparcie motywacyjne, elementy poradnictwa i psychoedukacji (np. dotyczące strategii pomocy osobie uzależnionej czy też korekcji niepożądanych zachowań własnych), informacje zwrotne, a także w trakcie których ma możliwość zadecydowania o podjęciu własnej psychoterapii.
W naszym ośrodku raz w miesiącu odbywają się BEZPŁATNE KONSULTACJE psychologiczne. O terminach konsultacji będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie w zakładce AKTUALNOŚCI.

Twórczoprzełamujemy ramy

Jesteśmy pierwszym PRYWATNYM ośrodkiem uzależnień w Poznaniu oferującym terapię uzależnień z klientem indywidualnym, jego rodziną i bliskimi.

Więcej >

Proponujemyróżne drogi wyjścia z uzależnienia

Psychoterapia uzależnień w rozumieniu naszych specjalistów nie oznacza abstynencji jako jedynej alternatywy. Bierzemy pod uwagę redukcję zażywanych substancji.

Więcej >

Rozumiemyzachowania jednostki

Nasze myślenie o uzależnieniu nie ogranicza się do substancji psychoaktywnych. Uzależnienie to ZACHOWANIA JEDNOSTKI utrudniające jej codzienne funkcjonowanie.

Więcej >

Przyjmujemy

Przyjmujemy osoby, które nie są gotowe na całkowitą zmianę zachowań lub rezygnację z przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przyjmujemy osoby, które nie czują się uzależnione. Przyjmujemy osoby bliskich uzależnionym i współuzależnione.