PSYCHOTERAPIA REDUKCJI SZKÓD

PSYCHOTERAPIA REDUKCJI SZKÓD – to nurt psychoterapeutyczny zakładający że każda nawet najmniejsza zmiana ryzykownego zażywania substancji psychoaktywnej prowadzi do spektakularnego sukcesu, czyli ograniczenia szkód psychicznych, biologicznych  a także społecznych związanych z tą substancją.

Przeznaczona jest dla każdego, kto zaczyna doświadczać konsekwencji destruktywnego zachowania czy też używania substancji psychoaktywnej- alkoholu, narkotyków, legal drugs,
PRS nie narzuca celu jak również nie rozlicza za trudności związane z osiągnięciem celu założonego przez klientaw

Psychoterapia Redukcji Szkód obejmuje:

- konsultację i diagnozę,
- psychoedukację na temat nałogu i przeszkód na drodze do celu w redukcji,
- strategie ograniczenia spożywanych substancji lub destruktywnych zachowań,
- monitorowanie i korygowanie zachowań służących podtrzymaniu redukcji,
- pomoc psychiatryczną oraz farmakologiczną wpierającą psychoterapię.

Przyjmujemy

Przyjmujemy osoby, które nie są gotowe na całkowitą zmianę zachowań lub rezygnację z przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przyjmujemy osoby, które nie czują się uzależnione. Przyjmujemy osoby bliskich uzależnionym i współuzależnione.