PSYCHOTERAPIA DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Psychoterapia indywidualna i grupowa

- konsultacje i diagnoza uzależnienia w oparciu o klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zachowania (ICD-10),
- konsultacje i poradnictwo dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych używających substancji psychoaktywnych,
- psychoterpia uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, kanbinole (THC), kokaina, amfetamina, ecstasy (MDMA), halucynogeny (LSD, grzyby), leki uspokajające i nasenne oraz przeciwbólowe (benzodizepiny, opioidy), heroina, inne substancje psychoaktywne tj.: dopalacze, DXM, kodeina, ketamina, PCP, efedryna,
- redukcja szkód w używaniu substancji psychoaktywnych – rozumiana jak ograniczenie destruktywnych konsekwencji bio- psycho- społecznych w oparciu o program zredukowania używanych substancji,
- fachowa pomoc i poradnictwo w poszukiwaniu oddziałów detoksykacyjnych oraz stacjonarnych ośrodków dla osób uzależnionych w oparciu o indywidualne potrzeby jednostki,
- fachowa pomoc psychiatryczna oraz farmakologiczna wspierająca psychoterapię, - profesjonalna pomoc prawna dla osób uzależnionych.

Przyjmujemy

Przyjmujemy osoby, które nie są gotowe na całkowitą zmianę zachowań lub rezygnację z przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przyjmujemy osoby, które nie czują się uzależnione. Przyjmujemy osoby bliskich uzależnionym i współuzależnione.