PSYCHOTERAPIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Psychoterapia indywidualna i grupowa (kierowana jest do rodzin osób uzależnionych,

Często same nie radzą sobie z problemem uzależnienia najbliższych - obarczają się poczuciem winy, brorą nadmierną odpowiedzialność, czują się zależne od partnera) obejmuje:
- konsultację i diagnozę współuzależnienia,
- psychoterapię dla rodzin i osób współuzależnionych,
- konsultacje i poradnictwo dla rodziców, których dzieci używają substancji psychoaktywnych lub pozostają w czynnym uzależnieniu,
- konsultacje i poradnictwo dla współmałżonków i partnerów używających substancji psychoaktywnych lub pozostających w czynnym uzależnieniu,
- fachową pomoc psychiatryczną oraz farmakologiczną wpierająca psychoterapię, - profesjonalną pomoc prawna dla osób współuzależnionych,
- warsztaty asertywności dla współuzależnionych rodzin i partnerów.

Przyjmujemy

Przyjmujemy osoby, które nie są gotowe na całkowitą zmianę zachowań lub rezygnację z przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przyjmujemy osoby, które nie czują się uzależnione. Przyjmujemy osoby bliskich uzależnionym i współuzależnione.