PSYCHOTERAPIA REDUKCJI SZKÓD

PSYCHOTERAPIA REDUKCJI SZKÓD – to nurt psychoterapeutyczny zakładający że każda nawet najmniejsza zmiana ryzykownego zażywania substancji psychoaktywnej prowadzi do spektakularnego sukcesu, czyli ograniczenia szkód psychicznych, biologicznych  a także społecznych związanych z tą substancją.

Przeznaczona jest dla każdego, kto zaczyna doświadczać konsekwencji destruktywnego zachowania czy też używania substancji psychoaktywnej- alkoholu, narkotyków, legal drugs,
PRS nie narzuca celu jak również nie rozlicza za trudności związane z osiągnięciem celu założonego przez klientaw

Psychoterapia Redukcji Szkód obejmuje:

- konsultację i diagnozę,
- psychoedukację na temat nałogu i przeszkód na drodze do celu w redukcji,
- strategie ograniczenia spożywanych substancji lub destruktywnych zachowań,
- monitorowanie i korygowanie zachowań służących podtrzymaniu redukcji,
- pomoc psychiatryczną oraz farmakologiczną wpierającą psychoterapię.

OFERTA DLA FIRM, SZKÓŁ I PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH

Nasi specjaliści psychoterapii uzależnień w ramach programu „psychoterapii redukcji szkód” prowadzą autorskie prelekcje, warsztaty oraz spotkania psychoedukacyjne

Są one przeznaczone dla różnego rodzaju placówek szkolno-wychowawczych, szkół, a także firm zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na temat używania substancji psychoaktywnych wśród swoich podopiecznych, uczniów, nauczycieli, rodziców czy też personelu pracowniczego.
Celem tych spotkań jest przekazanie rzetelnej i uczciwej wiedzy na temat używania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, jak również zachowań mających znamiona uzależnień behawioralnych (siecioholizm, hazard, gry komputerowe itp.), a także uświadomienie uczestników:
- jak rozróżnić od siebie substancje psychoaktywne, które obecnie pojawiają się na rynku,
- jaki wpływ na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne może mieć używania substancji psychoaktywnych,
- jak używać substancji psychoaktywnych niwelując przy tym szkody psychiczne, somatyczne i społeczne,
- jak postępować z osobami używającymi substancji psychoaktwnych,
- jakie faktyczne konsekwencje wynikają z używania substancji psychoaktywnych przez różne grupy społeczne.

Jako substancje psychoaktywne rozumiemy tu wszystkie substancje, które wpływają na zmianę percepcji, emocji oraz zachowania (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze i inne substancje psychoaktywne nieznanego pochodzenia).

Nasze programy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Prelekcje czy warsztaty prowadzone przez naszą kadrę poprzedzane są konsultacjami na temat grupy odbiorców celem stworzenia optymalnego programu.

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

Uzależnienie behawioralne – lub uzależnienie od czynności, należy do grupy zaburzeń nawyków i popędów. Charakteryzuje się, silnym pragnieniem i wewnętrznym przymusem wykonywania pewnej czynności, ze wzrastającą częstotliwością i trudnościami w kontrolowaniu zachowań związanych z tą czynnością.

Czynność ta jest powtarzana mimo narastających negatywnych konsekwencji jakie powoduje a gdy zostanie nagle przerwana lub pojawią się ograniczenia nie pozwalające na jej wykonanie, pojawia się zespół abstynecyjny (lęk, niepokój, drażliwość, agresja, pustka, poczucie winy, bezsenność). Silna koncentracja na wykonywaniu czynności prowadzi do zaniedbania ważnych sfer życia, takich jak, praca, związek, relacje z ludźmi, zainteresowania.

W skład uzależnień czynnościowych wchodzą:  hazard patologiczny, pornografia,, sexoholizm, cybersex, jedzenioholizm, , zakupoholizm, pracoholizm, internet, komputer, gry komputerwowe, telefon. a także tanoreksja -uzależnienie od opalania się, głownie na solarium. Bigoreksja - uzależnianie od dbałości o swoje ciało i wygląd.

Z reguły są to czynności akceptowane społecznie, ale stają się zagrażające gdy którejś z tych czynności zaczyna towarzyszyć silne pragnienie przymus (kompulsja), wzrost napędu do powtarzania tej czynności, bez względu na kosekwencje.

 

Psychoterapia indywidualna i grupowa:

- konsultacje i diagnoza uzależnienia w oparciu o klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zachowania (ICD-10),

- konsultacje i poradnictwo dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych zauważających u siebie początki uzależnienia behawioralnego

- psychoterpia uzależnień behawioralnych-  (hazard patologiczny, pornografia,, sexoholizm, cybersex, jedzenioholizm, , zakupoholizm, pracoholizm, internet, komputer)

- psychoterapia redukcji szkód związanych z nałogowymi czynnościamii -

- jeśli zajdzie taka potrzeba -fachowa pomoc i poradnictwo w poszukiwaniu stacjonarnych   ośrodków dla osób uzależnionych w oparciu o indywidualne potrzeby jednostki,

- fachowa pomoc psychiatryczna oraz farmakologiczna wspierająca psychoterapię,     

- profesjonalna pomoc prawna dla osób uzależnionych.

Ośrodek leczenia uzależnień Autonomia - Poznań:

Twórczoprzełamujemy ramy

Jesteśmy pierwszym PRYWATNYM ośrodkiem uzależnień w Poznaniu oferującym terapię uzależnień z klientem indywidualnym, jego rodziną i bliskimi.

Więcej >

Proponujemyróżne drogi wyjścia z uzależnienia

Psychoterapia uzależnień w rozumieniu naszych specjalistów nie oznacza abstynencji jako jedynej alternatywy. Bierzemy pod uwagę redukcję zażywanych substancji.

Więcej >

Rozumiemyzachowania jednostki

Nasze myślenie o uzależnieniu nie ogranicza się do substancji psychoaktywnych. Uzależnienie to ZACHOWANIA JEDNOSTKI utrudniające jej codzienne funkcjonowanie.

Więcej >

Przyjmujemy

Przyjmujemy osoby, które nie są gotowe na całkowitą zmianę zachowań lub rezygnację z przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przyjmujemy osoby, które nie czują się uzależnione. Przyjmujemy osoby bliskich uzależnionym i współuzależnione.